​Sådan tilgodeser Nordisk Aktuarservice de 17 Verdensmål

Som moderne virksomhed har vi et ansvar for at gøre en forskel og sætte vores præg på verden. Derfor bestræber vi os på at tilgodese FN's 17 verdensmål, der frem mod 2030 sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for Verden og dens befolkning.

Hos Nordisk Aktuarservice arbejder vi selektivt med de verdensmål, hvor vi umiddelbart kan gøre en forskel. Derfor arbejder vi aktivt med verdensmål tre, fem, syv og tolv.

Vores holdning er, at de store ændringer starter i det små.

Verdensmål 3. Sundhed og trivsel

Hos Nordisk Aktuarservice er vores medarbejderes sundhed og trivsel højt prioriteret. Vi tilbyder vores medarbejdere sund frokostordning, hvor der altid er masser af salat, gulerødder og snackgrøntsager samt frisk frugt. Vi er en non-alkohol og non-smoking virksomhed - en politik, der også gælder for vores gæster.

Fremadrettet bestræber vi os på at spise mere plantebaseret i henhold til klimaet og medarbejdernes sundhed

Vi overholder Arbejdstilsynets retningslinjer for stillesiddende kontorarbejde, hvor hver arbejdsstation er udstyret med hævesænkeborde, ergonomiske stole og store skærme.

Vi tilbyder alle medarbejdere adgang til sundhedssikring, således, at de hurtigt kan komme i behandling i tilfælde af, at sygdom rammer akut, så skader minimeres og medarbejderne fastholdes på arbejdsmarkedet.

Hvis sygdommen rammer langvarigt, er vores medarbejdere tillige sikret gennem deres pensionsforsikringsordning.

Vi opmuntrer vores medarbejdere til at bruge kroppen og komme ud at dyrke motion, når der er mulighed for det. Nordisk Aktuarservice arrangerer også forskellige motionsaftener for medarbejderne, og ønsker at skabe flere arrangementer, som indebærer fysisk aktivitet.

Corona pandemien 2020 har skærpet vores fokus på at mindske smittespredning. Hver medarbejder har adgang til og er instrueret i at bruge håndsprit og spritaftørringsservietter ved deres arbejdsstation, og når de bevæger sig udenfor egen arbejdsstation. Endvidere afvaskes alle håndtag og kontaktoverflader dagligt.

Verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene

Hos Nordisk Aktuarservice mener vi, at ligestilling er afgørende for en velfungerende arbejdsplads.

Vi ansætter altid vores medarbejdere på baggrund af deres kvalifikationer uden at tage højde for køn, etnicitet, politisk overbevisning eller seksualitet.

Fastsættelse af løn og lønforhandlinger er ligeledes også baseret på medarbejderens kompetencer og kvalifikationer, uden at hensyntagen til personfølsomme faktorer.

Nordisk Aktuarservice skelner heller ikke mellem kønnene, når det drejer sig om barsel, sygdom eller andre fraværsårsager.

For at arbejde fremadrettet med det femte verdensmål sigter vi hos Nordisk Aktuarservice efter at skabe en arbejdsplads med en ligelig fordeling af mænd og kvinder. De faglige kvalifikationer vil dog altid være det primære fokus i udvælgelsen af nye kandidater. 

Verdensmål 7. Bæredygtig energi

Som virksomhed forbruger vi naturligvis energi i form af strøm, varme og mange forskellige elektroniske apparater, som alle er nødvendige for at vores at en moderne arbejdsplads kan fungere optimalt.

Derfor er vi opmærksomme på, at vores energiforbrug er kontrolleret, og har et grønt fokus.

Hos Nordisk Aktuarservice har vi udskiftet alle lyskilder med LED for at spare på energiforbruget, og vi slukker altid vores elektroniske apparater, når de ikke er i brug, for ikke at bruge unødvendig energi.

Derudover er kontoret energisikret, så varme ikke siver ud og unødvendigt energiforbrug opstår.

Når vi indkøber elektronik og hvidevarer, er vi også bevidste om at vælge produkter, som er energibesparende.

Fremadrettet er vi er konstant opmærksomme på, hvordan vi kan mindske vores energiforbrug og vores eget klimaaftryk. Dertil er vi åbne for nye metoder, produkter og andre innovative idéer, som bidrager til et bæredygtig energiforbrug.

Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Det aftryk menneskeheden har sat på naturen er enormt og ødelæggende. Nordisk Aktuarservice ønsker ikke at gøre aftrykket større, og sigter derfor efter at genbruge mere og forbruge mindre.

Vi er desuden også meget bevidste om ikke at udøve overforbrug hverken af mad, papir, strøm eller vand.

Overskydende mad anvendes til nye retter og madaffald sorteres i en særlig affaldsspand til madrester. Vi sorterer ligeledes pap og plastik i hver sin affaldsspand.

Også gammel elektronik håndteres på en ansvarlig måde, så vi ikke forurener miljøet med farligt affald. Gamle printerpatroner sendes til genbrug hos forhandleren, og telefoner og computere gensælges til opkøbere, som istandsætter og genbruger elektronikken.

Vi sigter efter at genbruge og genanvende så meget som muligt, og bestræber os på i fremtiden på at digitalisere mere og printe mindre.​

Henvendelse kan ske her?

Har De spørgsmål eller andre henvendelser, er De velkommen til at benytte formularen herunder.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Information​​

Nordisk Aktuarservice ApS

Hvorfor vælge os?

correct Individuelle løsninger

correct Kompetent rådgivning

correct Erfarne eksperter

correct God service

correct Tæt samarbejde med kunden

Medlem af EURACS

Vi er medlem af Europas paraplyorganisation for professionelle aktuarer EURACS.

Læs mere hos EURACS