Klaus

Klaus Krøier

CEO, Actuary

Speciale: Solvency II, Captives
Hensættelsesmodeller og risikostyring

kk@aktuarservice.com Phone: +45 35 35 54 62 Mobile: +45 20 51 54 62
Charlotte

Charlotte Wiese

Partner, Administration & HR
Arashk Jasemi

Arashk Jasemi

Manager, Actuary
Lasse Tino Jensen

Lasse Tino Jensen

Seniorconsultant, Actuary
Morten Rytter Christensen

Morten Rytter Christensen

Seniorconsultant, MSc. In Math Business Economics
Rasmus Vahlgreen

Rasmus Vahlgreen

Consultant, MSc. In applied mathematics
Marcus Parum

Marcus Parum

Consultent, Actuary
Andreas Rosenberg Zimmermann

Andreas Rosenberg Zimmermann

Actuary
Silas Veber Busk

Silas Veber Busk

Actuarial student