ESG


Bæredygtighedsrisici 

En virksomheds miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige risici (ESG risici) omfatter udefrakommende risici i forbindelse med dens eksponering for miljø- og klimapåvirkninger samt samfunds- og ledelsesmæssige påvirkninger. 

I takt med øgede rapporteringskrav i form af eksempelvis ESRS' (European Sustainability Reporting Standards) ikrafttræden d. 1. januar 2024 er det et lovkrav for mange virksomheder at kunne rapportere om deres ESG relaterede indsatser. 

Det bliver også afgørende at kunne kvantificere økonomiske konsekvenser forbundet med fysiske risici og overgangsrisici, som særligt afhænger af henholdsvis klimaforandringer og adfærdsændringer i samfundet. 

Rådgivning omkring ESG 

Nordisk Aktuarservice bistår virksomheder med kvantificering og forståelse for de ESG risici, som virksomhederne er eksponeret for. De fleste traditionelle kvantitative metoder tilrisikostyring tager ikke i tilstrækkelig grad højde for ESG risici, selvom disse også er finansielle af natur. 

Som følge heraf vil det være en stor fordel for mange virksomheder også at benytte sig af yderligere ESG risikomodeller som en del af et mere komplet og velovervejet fundament for deres risikostyring.

Forståelse for ESG risici er vigtigt for effektiv ERM (enterprise risk management) i virksomheder og leder til en bedre prioritering af ressourcer og indsatser. 

Læs mere om risikostyring

Hvorfor Nordisk Aktuarservice

Vi er eksperter i kvantificering af finansielle risici gennem implementering af statistiske modeller og scenariebaserede beregningsværktøjer. 

ESRS sætter nye standarder for rapportering og håndtering af ESG risici for virksomheder, der opererer i EU, og det vil give investorer mere standardiseret information omkring bæredygtighedsrisiciene forbundet med deres investeringer. Vi leder virksomhederne sikkert gennem implementeringen af ESRS. 

Herudover bistår vi forsikringsselskaber med inddragelse af klimaforandringsrisici i ORSA-processen (Own Risk and Solvency Assessment). Det gør vi eksempelvis i form af visualiseringsværktøjer og håndgribelige scenarieanalyser. Risikoscenarier i forbindelse med klimaforandringer er allerede en del af ORSA, og de samme teknikker kan være nyttige til ESG rapportering. 

Læs mere om ORSA-processen​

Data er afgørende for en god forståelse af risici. Etablering af en solid ramme for effektiv og retvisende risikomodellering kræver viden omkring indsamling og opbevaring af data på en kontrolleret og gennemskuelig måde. Vi kan bidrage med skræddersyede løsninger til dataindsamling og -analyse for at lette risikomodelleringen. 

Vi tilbyder 

  • Transparente og kvantitative ESG risikomodeller 

  • Assistance og vejledning i forbindelse med ESRS 

  • Løsninger til effektiv dataanalyse 

  • En kobling mellem ESG og ERM 

Kontakt os for mere information 

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på +45 3535 5462 og info@aktuarservice.com.