ORSA processen


​Nordisk Aktuarservice i København hjælper forsikringsselskaber i hele Danmark samt Skandinavien igennem ORSA processen (Own Risk and Solvency Assessment).

Alle forsikringsselskaber skal ifølge Solvency II direktivet gennemføre ORSA processen én gang årligt og rapportere til Finanstilsynet.

Formålet med ORSA er at sikre, at forsikringsselskabernes bestyrelser aktivt overvejer og bedømmer fremtidige solvensbehov og som følge heraf eventuelt reducerer deres solvensrisici.

Læs mere om Solvency II

Mere information og hjælp til ORSA processen

Nordisk Aktuarservice har mange års erfaring indenfor branchen, og står klar til at hjælpe Deres virksomhed. Vores dygtige eksperter har et indgående kendskab til alle regler og er opdateret på nyeste viden. 

Skulle De have spørgsmål eller ønsker De vores hjælp? Så ring gerne til os på telefon 3535 5462  eller send en mail til: info@aktuarservice.com

Kort om ORSA rapportering

I ORSA rapporten skal selskaberne tage stilling til og beskrive egne vurderinger af selskabernes risici og solvensbehov eksempelvis under forskellige stress scenarier.

ORSA rapporten skal ifølge EU Kommissionens Delegerede Forordning 2015/35 af 10. oktober 2014, artikel 306 (Solvency II direktivet) indeholde alle følgende oplysninger:

a) De kvalitative og kvantitative resultater af vurderingen af egen risiko og solvens samt de konklusioner forsikrings- eller genforsikringsselskabet har draget på grundlag af disse resultater.

b) De metoder og primære antagelser, som er anvendt i vurderingen af egen risiko og solvens.

c) Oplysninger om selskabets samlede solvensbehov og en sammenligning mellem solvensbehov, lovpligtige kapitalkrav og selskabets kapitalgrundlag.

d) Kvalitative oplysninger om og, hvis der er konstateret væsentlige afvigelser, en kvantificering af i hvilket omfang selskabernes kvantificerbare risici ikke indgår i beregningen af solvenskapitalkravet.

1