Andre ydelser


Etablering, køb og salg af forsikringsselskaber

Nordisk Aktuarservice bistår også med aktuarmæssige analyser i forbindelse med etablering, køb og salg af forsikringsselskaber.​

Tarifanalyser og nye præmiemodeller

Nordisk Aktuarservice tilbyder tarifanalyser og implementering af nye præmiemodeller.

Typisk inddrager vi selskabets forsikringssystemer og andre interne forhold samt anvender data udefra. På den måde sikrer vi holdbare helhedsløsninger.

Metoderne er ofte avancerede, men ikke med en højere kompleksitet end nødvendigt. Alle processer gennemføres i tæt samarbejde med kunden, og vi udvikler gerne nye, innovative løsninger for at skabe de bedste resultater.

IFRS 17

Nordisk Aktuarservice i København hjælper forsikringsselskaber i hele Danmark samt Skandinavien, sikkert igennem implementeringen af IFRS 17 (International Financial Reporting Standards), den nye standard, der træder i kraft den 1. januar 2023.

IFRS 17 sætter den nye standard for vurderingen og præsentationen af aktiver og passiver, der stammer fra forsikringskontrakter og erstatter den nuværende IFRS 4.

Opdateringen på regnskabsstandarden sikrer, at forsikringsselskaberne følger en standard, der præsenterer relevante informationer og gør det lettere for eksempelvis investorer at danne sig et overblik og sammenligne selskabernes resultater og forpligtelser indenfor forsikring og genforsikring.

IASB (International Accounting Standards Board) vil indføre den nye regnskabsstandard for de fleste lokalt registrerede selskaber, herunder børsnoterede selskaber og finansielle institutioner, der udsteder forsikringskontrakter under IFRS’ jurisdiktion.

Kontakt os for mere information om andre ydelser

Har De spørgsmål? Så kontakt os på telefon 3535 5462 eller skriv en e-mail til os på: info@aktuarservice.com

Som Deres aktuarrådgiver, kan vi også hjælpe Deres virksomhed med med Implementering af risikostyring, ESG, SolvensrapporteringORSA samt Etablering af captives.

1