IFRS 17


Nordisk Aktuarservice i København hjælper forsikringsselskaber i hele Danmark samt Skandinavien, sikkert igennem implementeringen af IFRS 17 (International Financial Reporting Standards), den nye standard, der træder i kraft den 1. januar 2023.

IFRS 17 sætter den nye standard for vurderingen og præsentationen af aktiver og passiver, der stammer fra forsikringskontrakter og erstatter den nuværende IFRS 4.

IFRS 17 sikrer, at forsikringsselskaberne følger en standard, der præsenterer relevante informationer og gør det lettere for eksempelvis investorer at danne sig et overblik og sammenligne selskabernes resultater og forpligtelser indenfor forsikring og genforsikring.

IASB (International Accounting Standards Board) vil indføre IFRS 17 for de fleste lokalt registrerede selskaber, herunder børsnoterede selskaber og finansielle institutioner, der udsteder forsikringskontrakter under IFRS’ jurisdiktion.

Kontakt os for mere information om IFRS 17 

Ønsker De at høre mere om IFRS 17 eller har De spørgsmål?

kontakt os på telefon 3535 5462 eller send en mail til os på: info@aktuarservice.com.

Nordisk Aktuarservice guider forsikringsselskaber sikkert og professionelt igennem implementeringen af IFRS 17, og det obligatoriske risikostyringssystem Solvency II

Nordisk Aktuarservice har mange års erfaring og ekspertise. Vores kompetente eksperter har et indgående kendskab til alle regler og lovgivning, er opdateret på IFRS 17 samt på den nyeste viden indenfor området.

Som Deres aktuarrådgiver, kan vi også hjælpe Deres virksomhed med Implementering af risikostyring, Solvensrapportering, ORSA, Etablering af captives, Etablering, køb og salg af forsikringsselskaber samt Tarifanalyser og nye præmiemodeller.