​Captives


Nordisk Aktuarservice i København står for alle aktuar- og risikoopgaver i forbindelse med etablering af et captive – et internt forsikringsselskab, der forsikrer en virksomheds risici.

Vores specialister har erfaring med captive feasibility-analyser og etablering af captives for flere af de største industrivirksomheder i Skandinavien.

Udover at bidrage til processen ved etablering af et captive, hjælper vi også selskaberne med rapporteringsprocessen indenfor Solvency II, hensættelsesberegninger, genforsikring, præmiesætning, mm.

Læs mere om risikostyring 

Bedre risikostyring med captives

​Virksomheder, som oplever bedre skadesforløb i forhold til gennemsnittet, kan overveje at etablere et captive eller øge deres selvrisiko betydeligt.

Som udgangspunkt giver en forhøjet selvrisiko eller etablering af et captive ikke en præmiebesparelse, men starter en risikostyringsproces, hvor virksomheden intensiverer sit fokus på skader og skadesudgifter, hvilket på sigt medfører:

  • En risikostyring baseret på virksomhedens egne data
  • Brug af virksomhedens egen historik til prædiktion af fremtidige skader
  • Forbedret risikostyring, der muliggør en optimeret og effektiviseret skadesforebyggelse
  • Færre skader og skadesudgifter
  • Bedre forståelse af virksomhedens underliggende risici

Færre skadesudgifter skaber øget økonomisk overskud. Dette overskud kan enten være med til at øge det interne forsikringsselskabs selvbehold, eller kan geninvesteres i bedre risikostyring. 

1

Virksomheden indtræder dermed i det gode forløb:

  • Risikostyringen styrkes
  • Skadesforløbet forbedres
  • Selskabets selvbehold forøges
  • Yderligere investeringer i risikostyring
  • Opbygning af informationsdatabaser, herunder forbedret dataregistrering til brug for bedre risikomåling

Nordisk Aktuarservice har mange års erfaring og ekspertise. Vores kompetente eksperter har et indgående kendskab til etablering af captive og captive-løsninger og tilbyder gerne individuelle analyser med henblik på risikovurderingen forud for etableringen.

Morten Lasse og Andreas pt 2

Kontakt os for mere information 

Ønsker De at høre mere om etablering af captive, eller har De spørgsmål? 
Så er De velkommen til at kontakte os på telefon 3535 5462 eller sende en mail til: info@aktuarservice.com

Vi giver gerne den rådgivning og vejledning De har behov for til Deres virksomhed. 

Nordisk Aktuarservice tilbyder også professionel implementering af risikostyring, IFRS 17, Solvency II, ORSA, Etablering, køb og salg af forsikringsselskaber samt Tarifanalyser og nye præmiemodeller.