​Captives


Nordisk Aktuarservice i København står for alle aktuaropgaver i forbindelse med etablering af et captive – et internt forsikringsselskab, der forsikrer en virksomheds risici.

Vores captive-specialister har erfaring med captive feasibility-analyser og etablering af captives for flere af de største industrivirksomheder i Skandinavien.

Læs mere om Risikostyring

Bedre risikostyring med captive

​Virksomheder, som har skadesforløb bedre end gennemsnittet, kan overveje at etablere et captive eller øge selvrisikoen betydeligt.

At etablere et captive eller forhøje selvrisikoen giver ikke umiddelbart præmiebesparelser, men starter en proces, hvor virksomheden er nødt til at styrke og intensivere risikostyringen, hvilket på sigt medfører:

  • Færre skadesudgifter –> sikrere fremtid
  • En mere intensiv risikostyring betyder, alt andet lige, at skadesudgifterne falder.

Det økonomiske overskud kan øge captivets selvbehold og investeres i endnu bedre risikostyring. 

Virksomheden indtræder dermed i det gode forløb:

  • Risikostyringen styrkes
  • Skadesforløbet forbedres
  • Captivets selvbehold forøges
  • Yderligere investeringer i risikostyring
  • Opbygning af informationsdatabaser, herunder forbedret dataregistrering til brug for bedre risikomåling

Nordisk Aktuarservice har mange års erfaring og ekspertise. Vores kompetente eksperter har et indgående kendskab til etablering af captives og tilbyder gerne individuelle analyser med henblik på risikovurderingen forud for captive etablering.

Kontakt os for mere information om captives 

Ønsker De at høre mere om etablering af captive, eller har De spørgsmål? 
Så er De velkommen til at kontakte os på telefon 3535 5462 eller sende en mail til: info@aktuarservice.com

Vi giver gerne den rådgivning og vejledning De har behov for til Deres virksomhed. 

Nordisk Aktuarservice tilbyder også professionel implementering af risikostyring, IFRS 17, Solvency II, ORSA, Etablering, køb og salg af forsikringsselskaber samt Tarifanalyser og nye præmiemodeller.