Om Nordisk Aktuarservice ApS


Nordisk Aktuarservice ApS er et aktuarrådgivningsfirma med beliggenhed i indre København. Vi blev stiftet den 1. juli 2006 af Klaus Krøier, aktuar og administrerende direktør.

I januar 2009 blev Charlotte Wiese ansat som partner og ansvarlig for administration og HR. Virksomheden har siden 2011 haft til huse på adressen Nørre Voldgade 9, 1.th. samt fra 1. juli 2021 tillige på 3. tv., København K.

Nordisk Aktuarservice tilbyder aktuarrådgivning og risikostyring gennem analyser tilpasset den enkelte kunde. Vi rådgiver virksomheder fra hele landet og resten af Skandinavien, heraf både private virksomheder, stat, regioner og kommuner.

Nordisk Aktuarservice guider forsikringsselskaber sikkert gennem implementeringen af ​​IFRS 17 og det obligatoriske risikostyringssystem, Solvency II.

Vi bistår endvidere vores kunder gennem ORSA-processen (egen risiko og solvensvurdering) og hjælper også med aktuarmæssige analyser i forbindelse med etablering, køb og salg af forsikringsselskaber.

om os

Mål

Nordisk Aktuarservice har som mål at forbedre vores kunders risikobedømmelse, således, at de kan træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger.​

For at opnå vores mål arbejder vi med individuelt tilpasset og transparent rådgivning.

Til understøttelse af dette har vi som værdigrundlag at styrke medarbejdernes samlede ressourcer gennem videndeling.

Dette sikrer en følelse hos den enkelte medarbejder af at være korrekt klædt på i udførelsen af opgaverne.

Vi arbejder ud fra følgende nøglebegreber:

Faglighed: Vi sigter altid efter de højest professionelle standarder inden for vores respektive faglige felt og bruger vores fulde kompetencer til fordel for hver enkelt kunde.

Service: Vi er velforberedte, imødekommende og opstiller realistiske mål og deadlines. Vi fokuserer på kontinuerlig og indgående kommunikation, hvor vi gennem et tæt samarbejde inkluderer kunden i hele beslutningsprocessen.

Troværdighed: Vi indhenter tilgængelige data og analyserer og opstiller på den baggrund altid realiserbare målsætninger.

Engagement: Vi følger proaktivt op på vores kunders problemstillinger og behov med henblik på i fællesskab at forberede de rigtige løsninger, optimeret til kundens bedste.

Integritet: Vi behandler alle kundeinformationer med stor respekt og omhu. Som databehandler for vores kunder arbejder vi under hensyntagen til de gældende GDPR-regler.​