​Risikostyring for forsikringsselskaber


Hos Nordisk Aktuarservice i København tilbyder vi risikostyring, risikoanalyse og risikovurdering for forsikringsselskaber samt private og offentlige virksomheder i hele landet og resten af Skandinavien.

Virksomheder står i dag overfor flere risici end nogensinde før. Risikostyring er derfor blevet en vigtig proces, der hjælper virksomhedsejere med at bevare kontrollen og overblikket. 

Med risikostyring mindsker virksomheder omfanget af skader, de er på forkant med udviklingen og styrer hurtigt udenom eller reducerer effekten af kritiske begivenheder.

Der er god økonomi i risikostyring, og virksomheder kan spare betydelige beløb ved at identificere risici og prioritere indsatsen. 

Tilpasset risikostyring for virksomheden

​Vi implementerer risikostyring i praksis for virksomheder på individuel basis. Fælles for alle projekter er, at vores eksperter gennemfører en detaljeret risikomåling, herunder risikoanalyse og risikovurdering. Identifikation af risici er afgørende, men den virkelige udfordring er kvantificeringen af risici.

Hvis en virksomhed ikke kan bedømme de enkelte risici og den økonomiske betydning, har det ikke den store mening at investere i for eksempel risikoreducerende forhold. Formålet er derfor at afklare cost/benefit samtidig med en egentlig prioritering.

Skab en risikokultur via risikouddannelse

​Risikostyring kan ikke klares med notater fra hovedkontoret, rådhuset eller direktionen. Det kræver en holdningsændring, så risikovurderingerne er med til at validere beslutninger på alle niveauer.
Vi kan skabe en risikokultur via risikouddannelse og kompetenceudvikling. På den måde bliver tankesættet naturligt for alle, så der træffes de rigtige valg til virksomhedens bedste.

Kontakt os for mere information om risikostyring 

Ønsker De at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med aktuarrådgivning og risikostyring gennem individuelle analyser og fremtidssikrede løsninger tilpasset Deres virksomhed? 

kontakt os på telefon 3535 5462 eller send os en mail til: info@aktuarservice.com

Faserne i risikovurdering og risikoanalyse

​Implementering af risikostyring indeholder typisk flere faser og forskellige områder, herunder:
  • Risikoprioritering
  • Risikotolerance
  • Etablering af risikokomite og risikoorganisation
  • Risikouddannelse og kompetenceudvikling
  • Risikorapportering og ledelse
  • Modeller for risikobeslutning